«Διδακτική της Φυσικής Αγωγής & Μουσικοκινητική Αγωγή»

2019-11-18 08:30

ΠΑΤΡΑ - Π/ΘΜΙΑ

 Πρόσκληση 

Επιμορφωτικό υλικό

 

 

 

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα