Μουσικοκινητική Αγωγή

 

         Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής - Ελληνογερμανική Αγωγή 

 

           Κωνσταντίνου Νικολέτα, PhD, Εκπαιδευτικός Φ.Α.

          Βέρρα Εύη, Μυλωνά Ευθυμία

          Δανιά Ασπασία

 

Playlist (Βίντεο)