«Διαθεματικότητα & Πρώτες Βοήθειες στη Φυσική Αγωγή»

2019-05-15 08:30

ΠΥΡΓΟΣ

Πρόσκληση

Επιμορφωτικό υλικό

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα