«Διαθεματικότητα και Διεπιστημονικότητα στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής»

2019-02-21 08:15

ΑΓΡΙΝΙΟ

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα