Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

2021-09-01 10:24

 

Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής