Βίντεο από το αγγλικό κανάλι BBC

 

   Κωνσταντινίδου Ξανθή, MSc, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 Θράκης