ΒΙΒΛΙΑ    
 

                                                   

               Τα 100 ωραιότερα παιχνίδια για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

              Λεβεντάκης, Χ., PhD.

 

                                                    

            Υποδειγματικές Διδασκαλίες Ημερήσιων Μαθημάτων Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό Σχολείο

             Λεβεντάκης, Χ., PhD.

 

                                                     

            Οργάνωση - Διοίκηση της Φυσικής Αγωγής (1834-2004)

            Λεβεντάκης, Χ., PhD.

 

                                                     

           Σχολική Υγιεινή

           Λεβεντάκης, Χ., PhD.

 

       

          Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος