"Η άσκηση είναι φάρμακο”

2022-01-13 13:18

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
 
 
 
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα