Του Ερυθρού Σταυρού

            Του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

            Του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

           Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

             Κονταξή Δέσποινα

              ΕΚΑΒ

              Πατούλης Γιώργος - Ορθοπαιδικός Χειρούργος

              Παδιώτης Ιωάννης